Verhoog het rendement en plezier van uw IT | IT's Teamwork

ITteamwork - BusinessITScan

 

 

 

IT's Teamwork transformatieservices

Wij verhogen het rendement en plezier van IT in uw organisatie

 

Onze visie

Goede bedrijfsprocessen en automatisering verbeteren de resultaten van organisaties. De IT-functies in organisaties faciliteren dit door toekomstgericht en nauw samen te werken met het management, de gebruikers en de IT-leveranciers. Zo kunnen de IT-functies optimaal bijdragen aan productiviteit en innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat IT-functies het meest waardevol zijn wanneer zij zich richten op 'Minder ijzer, meer business', zoals uitgelegd in ons artikel in het Tijdschrift IT Management.

Onze aanpak

Met de door IT's Teamwork ontwikkelde BusinessITScan® meet een organisatie de IT-tevredenheid en de zes succesfactoren voor digitale transformatie©. Dit kan een organisatie zelfstandig online doen, met IT’s Teamwork in workshops, of met een partner. Zeker is dat de zes succesfactoren integraal inzicht geven, zodat snel prioriteiten gesteld worden op één of meerdere van de 24 thema’s die de BusinessITScan® omvat.

Wat aandacht krijgt groeit

Onze adviseurs en partners zijn zeer ervaren in het verbeteren van bedrijfsprocessen en automatisering. Deze ervaring willen wij laagdrempelig en voordelig doorgeven. Niet via een boek, papieren methode of een whitepaper, maar via onze BusinessITScan® die de betrokken organisatie inzicht en richting geeft en die mensen met verschillende invalshoeken bij elkaar brengt. Daarom worden bewust meerdere functionarissen betrokken bij het invullen van de BusinessITScan®. De rapportage is online beschikbaar, zodat snel de aandacht op de relevante thema’s gericht wordt. Transformatie versnellen we dan met de Prioriteiten&Actiemodule. Met de hermetingsmodule kan een organisatie na verloop van tijd de progressie meten.

Wat wij u bieden

Wij hebben veel praktijkervaring in alle facetten van IT. Met deze ervaring, richten wij ons in verschillende rollen op het verder vergroten van het succes van úw organisatie. Altijd gericht op het evenwicht tussen de mens, de techniek, en de processen in uw organisatie. Door relevante best practices in te zetten, boeken wij snel resultaat. Wij geloven in de kracht van het verschil. Verschillende visies, kennis en persoonlijkheden vergroten het succes van een team. In deze overtuiging ligt de oorsprong van onze naam: 'IT’s Teamwork'.

De diensten van IT's Teamwork

BusinessITScan® en digitale transformaties

Dé unieke online oplossing om bedrijfsvoering en IT bij u te meten en verbeteren. Meer...

IT-management (full/part-time/coach)

Een frisse en doortastende buitenstaander werkt tijdelijk in uw organisatie, aan úw doelen. Meer...

Cloud Computing Consultancy

Samen met u ontdekken en benutten we de voordelen van cloud computing voor uw organisatie. Meer...

IT-integratie & Ontvlechting

Integratie van uw IT is cruciaal om een overname te laten slagen. Met onze uitgebreide ervaring helpen we u graag. Meer...

 

Een aantal van onze klanten 

 

 

 

De expertises van onze partners

Onze organisatie werkt samen met meerdere gespecialiseerde partners. Zij hebben hun sporen meer dan verdiend in hun vak, de BusinessITScan® is mede op hun kennis gebaseerd. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u zich met hen in specifieke thema's verdiepen.

 

 

Accountancy

Informatiebeveiliging

Productie-automatisering

AVG/GDPR

Informatie-uitwisseling

Recruitment

App-ontwikkeling

Innovatiesubsidies

Retailsystemen

Bedrijfsovernames/financiering

Interim-CFO

Robotic Process Automation

Big data

Interim / programmamanagement

Scanning/herkenning van documenten

Cloud diensten en cloud selectie

IT-infrastructuur 

Scrum/agile coaching

Customer journeys

IT-financiering

Sharepoint portals en social intranets

Digitale transformatie

IT-financiering

Software offshoring

E-Commerce advies

Low-code software ontwikkeling

Software testing

ERP, TMS

Management informatie

Technische automatisering

Hololens 

Onafhankelijk licentie-advies

Telecommunicatie-architectuur/tenders

Hololens 4D-bouwmanagement

Organisatie-advies (HRM, strategie)

Tweedehands Microsoftlicenties

Internet of Things

Persoonlijke ontwikkeling

Visie-visualisatie

Wilt u meer informatie? 

Neem dan contact met ons op. 

 

Wilt u partner worden? 

Ons ecosysteem bestaat uit expertisepartners, consultancypartners en mediapartners. Wij geloven in de zes IT-succesfactoren, de BusinessITScan®, en de kracht van samenwerken om onze klanten te versterken. Wilt u meer informatie over ons partnerprogramma, neem dan contact met ons op.

 

 

ITteamwork - BusinessITScan