De zes IT-succesfactoren voor digitale transformatie

Helder inzicht met de BusinessITScan® 

 

Met het real time stoplichtrapport als dashboard krijgt u compleet 360-graden inzicht, onafhankelijk en tegen een beperkte investering. Dit stoplichtrapport is gebaseerd op antwoorden van alle betrokkenen in uw organisatie en de ervaring van onze adviseurs.

 

 

U bepaalt zelf welke managers en medewerkers betrokken worden. Op een tijdstip dat hen uitkomt, vullen zij via internet de BusinessITScan® in. Hierbij bepalen zij ook het ambitieniveau op de IT-succesfactoren. De real time rapportage bestaat uit het spindiagram met uw IT-succesfactoren en het dashboard. De BusinessITScan® is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Een volledige Nederlandstalige rapportage met aanbevelingen voor uw organisatie en meningen van de betrokkenen is optioneel real time verkrijgbaar. Klik hier voor een voorbeeldpagina van een klantspecifiek adviesrapport.

Met het realtime adviesrapport en de geïntegreerde Prioriteitenmodule kunt u digitaal verbeteren zónder lang en duur adviestraject. Alle collega's die autonoom of in een BusinessITScan®  workshop participeerden herkennen zich in de zes IT-succesfactoren, waardoor draagvlak geborgd is. In de Prioriteitenmodule kunt u vervolgens de adviezen voorzien van acties, eigenaren en deadlines. Uw digitale transformatie in de versnelling!

De IT-succesfactoren in het spindiagram maken IT begrijpelijk voor iedereen. In één oogopslag is zichtbaar hoe IT wordt ervaren door de gebruikersorganisatie, hoe belangrijk IT is voor uw organisatie, en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Lees hierover meer in onze whitepaper. 

Zo kunt u snel uw prioriteiten stellen en keuzes maken: wat gaan we aanpakken, en wat (nog) niet ?

Desgewenst kunnen wij dit faciliteren met BusinessITScan®  workshops.

Aart Vollenhoven, CFO van Nedmag: 'De BusinessITScan gaf ons goede onderbouwing van onze strategische keuzes én praktische feedback uit de gebruikersorganisatie, waarmee we concreet aan de slag kunnen'. Lees meer in de casebeschrijving.

 

Actuele thema's en methodes

 

IT is bedoeld om organisaties vooruit te helpen. Snel inspelen op actuele thema’s is daarom belangrijk. Nieuwere technologie kan daarbij helpen, mits het nuttig is voor de organisatie. In de BusinessITScan® wordt daarom ook ingegaan op actuele thema’s zoals datakwaliteit, cloud, big data, informatie beveiliging, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming en apps. Klik hier voor het overzicht van de succesfactoren en alle onderliggende thema's.

 

Binnen de IT-sector zijn veel methodes ontwikkeld, zoals Prince2, ITIL, ASL, Cobit en ISO27001. De essentie van deze methodes wordt behandeld. Zo wordt duidelijk op welke zaken u 'op niveau' bent, en waar verbetering nuttig is.

 

Digitale transformatie in de versnelling

 

Volgens de Van Dale betekent digitale transformatie een omvorming/gedaanteverandering op basis van het binaire stelsel. Gelukkig komt in deze omschrijving de mens nog voor. Bij IT’s Teamwork geloven we daarin: de mens centraal, geholpen door steeds meer nullen en enen. Met de BusinessITScan®  hebben we meerdere organisaties in diverse sectoren geholpen om hun integrale digitale agenda scherp te stellen. Integraal omdat we geen elementen over het hoofd zien. In de versnelling omdat we met de BusinessITScan® , onze best practices en uw collega's snel en actiegericht werken.  

 

Relaties over de BusinessITScan® 

 

Financieel directeur

'De tool leverde mij betere grip op IT en beter zicht op de risico’s. Onze organisatie ziet nu beter hoe IT kan worden gebruikt om winstgevender te worden. We zijn door betere AO/IB en ITGC beter “in control”, dat werd ook herkend door de auditors. Ook hebben we beter begrip van de IT-kosten, en minder financiële verrassingen.'

IT-manager

'De BusinessITScan® toonde ons hoe we beter continuïteit kunnen borgen en hoe onze organisatie meer kan innoveren. Ook merk ik dat de tool de betrokkenen heeft laten nadenken over hun rollen en taak-uitvoering. De samenwerking tussen de gebruikersorganisatie en mijn IT-afdeling is verbeterd.'

Algemeen directeur

'Onze organisatie heeft meerdere vestigingen in binnen- en buitenland. Om beter te profiteren van automatisering boden allerlei adviseurs ons dure en arbeidsintensieve analyses. Dit werkt anders: met de meertalige BusinessITScan® hebben we praktisch nagedacht over ons besturingsmodel en onze digitale agenda. Dit helpt ons echt om het succes van ons bedrijf uit te bouwen !'

Inkoop manager

'Deze tool bood ons een heldere en voordelige analyse van onze situatie, waardoor we geld overhouden om verbeteringen door te voeren. Ook helpt de BusinessITScan® ons om bij onze IT-leveranciers scherp en kwalitatief in te kopen.'

Operationeel directeur  'Hoewel sommige managers dat nog ontkennen: onze bedrijfsprocessen worden steeds afhankelijker van systemen. Door onze organisatie en IT te scannen met de BusinessITScan®, is glashelder geworden waar we slagen moeten maken. Dat maakt de discussies heel feitelijk: wie moet wat doen om Lean te worden, om zo onze klanten beter te bedienen. Want daar doen we het tenslotte voor !' 

 

Registratie voor de BusinessITScan®

 

De BusinessITScan® is beschikbaar in twee varianten:

Sneak Preview

U beantwoordt van alle thema's een beperkt aantal vragen met één persoon. Zo leert u kosteloos de BusinessITScan® kennen. U ontvangt real time het spindiagram, het dashboard met IT-succesfactoren en het sneak preview adviesrapport. Dit is gebaseerd op een deel van alle vragen. Zo krijgt u een eerste indruk van de BusinessITScan®, en de situatie in uw organisatie. Klik hier om u te registreren en te starten.

Full scan

U krijgt toegang tot de volledige BusinessITScan® en beantwoordt alle vragen met meerdere personen. Gegevens die u invoerde in de Sneak Preview blijven behouden. U ontvangt real time het spindiagram en het dashboard met IT-succesfactoren van uw organisatie. Het Nederlandstalige detailrapport is optioneel real time verkrijgbaar. Desgewenst kunt u IT's Teamwork en/of een partner inzetten voor aanvullend advies en/of realisatie. Klik hier om u te registreren en te starten.

 

 

Vertrouwelijk

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Aan het einde van de BusinessITScan® kunt u aangeven of u belangstelling hebt voor het ontvangen van whitepapers en/of contact met IT's Teamwork of een partner.

 

Contact

 

Desgewenst kunnen wij u begeleiden bij het implementeren van adviezen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset